Description des enjeux et du défi - version 2

De Algemene Beleidsverklaring 2020-2021 van de Brusselse regering identificeert 5 UITDAGINGEN voor de aanpassing van het GBP. Ontdek de 5 uitdagingen voor de aanpassing van het GBP.
 
Het DOEL van de wijziging van het GBP is bij te dragen tot de verbetering van de leefomgeving en de integratie van iedereen. Het doel is een goede verdeling van de ruimte, met ook plaats voor groen en natuur en het openbaar vervoer. Een verdeling die bijdraagt tot een meer inclusief, gezond, toegankelijk en veilig stadsmodel, dat beantwoordt aan de behoeften van alle mensen (vrouwen en mannen, verschillende leeftijden, meer kwetsbare groepen, enz.)De uitleg van de 5 uitdagingen overslaan.
 

1. DE EVENWICHTIGE STAD


 
Het Gewest vraagt dat het nieuwe GBP het evenwicht tussen de functies in gemengde zones verduidelijkt.
 
Het is belangrijk dat verschillende vormen van gebruik, zoals woningen, kantoren en ruimten voor werkgelegenheid en economie en voorzieningen, worden gemengd.
Dit maakt het mogelijk een gebied te ontwikkelen dat voorziet in onze dagelijkse behoeften dicht bij huis (de stad binnen 10 minuten).
Een efficiënte vermenging vermindert ook de noodzaak om zich te verplaatsen.
Dit maakt het mogelijk een gebied te ontwikkelen dat voorziet in onze dagelijkse behoeften binnen 10 minuten van onze woning, zodat we ons minder hoeven te verplaatsen.

 
Video met eenvoudige uitleg   

 

2. DE MOBILITEIT
 

 
Het Gewest vraagt dat het GBP de doelstellingen integreert van het Gewestelijk Mobiliteitsplan (GMP) Good Move.

Het Gewestelijk Mobiliteitsplan 2020-2030 (Good Move) stelt de gebruiker centraal in de reflecties over de dagelijkse verplaatsingen en kiest resoluut voor een aangename en veilige stad. De stad is opgebouwd uit rustige wijken, verbonden door intermodale assen, en gericht op efficiënt openbaar vervoer en een vlottere verkeersstroom. Door de ruimte de juiste functie te geven en door de dichtheid te beïnvloeden, draagt het GBP bij tot de realisatie van het Mobiliteitsplan , en vice versa.​​

 
Video met eenvoudige uitleg 

3. GROENE NETWERKEN

Het Gewest vraagt dat het GBP streeft naar behoud van de gebieden met een hoge natuurwaarde die juist bijdragen tot het groene netwerk.

Het doel is om een groen-blauw netwerk te creëren, met respect voor het gebruik van de grond, om water en ecologische rijkdommen te integreren, hitte-eilanden te vermijden, de biodiversiteit te beschermen en de leefomgeving te verbeteren door ruimte voor groen, recreatie en landschap.
 
Video met eenvoudige uitleg 

4. DE STADSLANDBOUW
 
Het Gewest vraagt dat het GBP een kader geeft voor de stadslandbouw.

Het doel is om stadslandbouw beter te integreren in het gebruik van de ruimte, en dit voor de verschillende soorten landbouw, met bijzondere aandacht voor de sociale en ecologische aspecten.
 
Video met eenvoudige uitleg 

5. DE VERDICHTING EN ONTDICHTING
 
Het Gewest vraagt dat het GBP mogelijkheden onderzoekt om zones aan te duiden voor verdichting of ontdichting.

Dichtheid is een van de manieren om ruimte rationeel te gebruiken. In sommige zones moet men verstedelijking beperken. Waar verdere verstedelijking wel mag, moet men bij het bouwen rekening houden met het landschap en de natuurlijke omgeving, met het evenwicht tussen functies en met de mobiliteitsinfrastructuur.
 
Video met eenvoudige uitleg 
   
  De digitale bevraging voor het GBP is afgesloten. Bedankt voor uw deelname !