Wat is het GBP ?

Op deze pagina : 
1. Wat is het GBP ?
2. De uitdagingen
3. De planning


1. Wat is het GBP ?

   

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is continu in ontwikkeling.​
Het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) is een essentieel instrument om die ontwikkeling in kaart te brengen.

 

Het organiseert alle functies van de stad (bv. wonen, werken, ontspannen,… ).
Het legt vast wat is toegelaten op welke plaats. Het bepaalt bijvoorbeeld zones waar men mag bouwen en ook de groene zones.

 

Het GBP is wettelijk bindend voor alle overheden als privépersonen. Alle bouwvergunningen moeten bijvoorbeeld conform zijn met het GBP.

 

Het is dus een belangrijk instrument: het is van toepassing op alle stadsprojecten en het bepaalt hoe de stad functioneert. 
2. De uitdagingen
DE EVENWICHTIGE STAD​

Het juiste evenwicht vinden tussen de verschillende functies in het gebied: moeten we kantoren en woningen op dezelfde plaats mengen? Een theater en productie-activiteiten? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat in onze basisbehoeften wordt voorzien binnen 10 minuten van onze woningen? Dit zijn enkele van de vragen die GBP probeert te beantwoorden.
MOBILITEIT

Het mobiliteitsgedrag veranderen is een belangrijke doelstelling van het Gewest. Om dit te bereiken, moeten wij ons in de schoenen van elke gebruiker verplaatsen! Hoe kunnen we rustige buurten ontwikkelen? Welke verbinding moet er komen met de metro- of tramlijnen? Hoe kunnen we het verkeer vlotter laten verlopen, en vermijden dat iedereen zich naar dezelfde plaats beweegt? Om deze vragen te beantwoorden, heeft het Gewest het Gewestelijk Mobiliteitsplan 2020-2030 (Good Move) ingevoerd.  
Door de verschillende vormen van grondgebruik op het grondgebeid te bestuderen, probeert het GBP op zijn niveau ook deze vragen te beantwoorden.
GROENE NETWERKEN

Een groene ruimte dicht bij huis is een bron van welzijn voor de burgers. Hoe kunnen we deze groene ruimten behouden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat elk gezin toegang heeft tot een recreatieruimte dicht bij huis? Hoe kunnen we ook rekening houden met de afwatering en die integreren in de planning van de stad? Hoe kunnen we de fauna en flora in de stad beschermen? Hoe kunnen we ons beschermen tegen de hitte van de zomer? Dit zijn enkele van de vragen het GBP probeert te beantwoorden
STADSLANDBOUW​

Er worden steeds meer initiatieven genomen om de landbouw in de stad te ontwikkelen. Een manier om wat we eten dichter bij de plaats te brengen waar het wordt geproduceerd! Maar waar moeten we deze activiteiten ontwikkelen? Hoe kunnen we ze in de stad  integreren? Dit zijn de vragen het GBP probeert te beantwoorden.
DE DICHTHEID VAN DE STAD

Op sommige plaatsen is de stad dicht: de gebouwen zijn hoog, de levendigheid is intens! Op andere plaatsen is het net omgekeerd: de stad is er heel rustig, zelfs onbewoond. Hoe kunnen we op evenwichtige wijze aan de behoeften van de gebruikers van de stad voldoen? Moeten er meer mensen in bepaalde gebieden mogen wonen, of moeten we het aantal inwoners beperken? Hoe kunnen we de kwaliteit van het leven in de stad verbeteren? Dit zijn enkele van de vragen die het GBP probeert te beantwoorden.


 
  
Hoe wordt het GBP gewijzigd en wanneer?
Voorbereidende Raadplegingen

Voorbereiding met : 

  • De diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • De 19 gemeenten
  • De openbare nutsbedrijven in het Gewest
  •  Waar we nu zijn : Publieke raadpleging


 


Formele Aanpassing

 
  • Formele inspraak van de administraties
  • Een collectieve opdracht met regelmatige validatie door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Opmaak van een Milieueffectenrapport (MER)